MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

3 จุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรปรับ mindset ที่คุณต้องรู้!

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 - 08:58 น.
AA 49

ในปัจจุบันนี้มีหลักสูตรปรับ mindset มากมาย ที่เปิดอบรมให้บุคคลทั่วไป และพนักงานบริษัทที่รวมถึงผู้บริหาร และหัวหน้างาน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วยการฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโดยตรง และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจำลองสถานการณ์จริง หรือ การปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการคิดอย่างมีระบบในแบบแผนที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถทำให้เราได้พัฒนาทักษะในการคิดและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างสำเร็จ วันนี้เราเลยอยากมาบอกต่อทุกคนเกี่ยวกับ 3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปรับ mindset ที่คุณต้องรู้! ว่าแต่ละคอร์สที่เปิดหลักสูตรปรับ mindset มีความสำคัญต่อคุณและคนในองค์กรอย่างไรบ้าง ว่าแล้วก็รีบตามเราไปดูได้เลย


ความเข้าใจที่มาของกรอบแนวคิด

โดยส่วนใหญ่แล้ววิทยากรที่บรรยายหลักสูตรปรับ mindset ทั่วไปจะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจของที่มากรอบแนวความคิด เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ว่าการคิดของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจตนเองได้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ดีมากกว่าที่เคย ซึ่งกรอบแนวคิดมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

Fixed Mindset

Fixed Mindset เป็นการคิดแบบจำกัด ที่มีความเชื่อว่าทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ไม่สามารถนำมาพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการทำงานที่มีความท้าทายสูง และไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

Growth Mindset

Growth Mindset เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต โดยมีความเชื่อว่าคนเรานั้นสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จากการความผิดพลาดและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นระหว่างทาง จึงทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการเติบโตและเดินทางไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานที่ดีมากกว่าคนที่มีความคิดแบบ Fixed mindset

สามารถนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ

กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นโดยหลักสูตรปรับ mindset มักสอดแทรกทฤษฎีและเหตุการณ์จำลองจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไม่ยาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และทีมงานในการร่วมมือเพื่อช่วยเป็นแรงผลักดันในการทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ก้าวข้ามความกลัวไปสู่

หลายครั้งที่ความกลัวทำให้คุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อความท้าทายใหม่ๆ ทำให้ใครหลายคนไม่สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำงานได้ แต่หลักสูตรปรับ mindset มักจะเน้นย้ำให้คุณได้ตระหนักว่าคนเราสามารถล้มเหลวได้ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากประสบการณ์จริง และนำไปสู่ความสำเร็จที่เรารออยู่ในอนาคต

และนี่ก็เป็น 3 จุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรปรับ mindset ที่คุณต้องรู้! ว่าแต่ละคอร์สมีความสำคัญต่อการพัฒนาของคุณในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง หากคุณอยากปรับมุมมองและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานที่ดีขึ้น ก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรปรับ mindset ต่างๆกันได้เลย

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

3 จุดมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรปรับ mindset ที่คุณต้องรู้!